CBT - רצועות עור, קוק רינגס, Gates of Hell

CBT - רצועות עור, קוק רינגס, Gates of Hell

איבר המין הגברי הוא איבר רגיש והטיפול בו דורש מידה רבה של זהירות. אביזרי CBT הם אביזרים אשר נחשבים למתקדמים יותר ומומלץ לקרוא וללמוד כיצד להשתמש בהם בכדי לא לגרום לנזק. עינויי זין ובייצים הם תחומים מאוד פופולארים בתחום הבדס"מ ומזוהים בעיקר עם מי שאוהבים לחוות כאב. קל מאוד לגרום לנזק בלתי הפיך לאיבר המין ברגע אחד של חוסר תשומת לב. תמיד יש לוודא את מצב האיבר והאשכים ולהשתמש אך ורק בציוד איכותי שהותאם לפעילות מסוג זה.