מחבטים שוטים ואביזרי הצלפה לרמות כאב שונות

מחבטים שוטים ואביזרי הצלפה לרמות כאב שונות

בשביל סשן טוב צריך שוט טוב. אנו מייבאים שוטים בגדלים, צורות, איכויות וחומרים שונים המתאימים לכל אחד. החל משוט זנבות רך למשחקי חימום, ועד שוט רכיבה עוקצני למנוסים שבינכם. ניתן להשתמש בשוט רכיבה לצורך הצלפה ממוקדת או בשוט זנבות איכותי לסשן אינטנסיבי יותר. המחבטים או הספנקרים מיועדים לחבטות באיזורים המרופדים יותר כגון הישבן וכהכנת האיזור להצלפות אינטנסיביות יותר בעזרת קייין. לפני שאתם משתמשים בשוט או בקיין יש לוודא שאתם מכירים היטב את האיזורים שבהם מותר להצליף. הצלפות נחשבות לאקט של ענישה במשחקי בדס"מ למרות שמכיוון שאקט זה נעשה בהסכמת שני הצדדים ניתן להניח שהצד המוצלף מפיק מהן הנאה גם הוא.